Máte problémy s erekcí?


Erektilní dysfunkce, také známá jako impotence, je porucha, při které muž nemůže dosáhnout nebo udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý sexuální život. Je to velmi častý problém, který může postihnout muže v jakémkoli věku. Může mít mnoho příčin, včetně fyzických, psychologických a medicínských faktorů.

V Česku je problém s erektilní dysfunkcí velmi rozšířený. Podle odhadů trpí tímto problémem až 30 % mužů ve věku od 40 do 70 let. Může to mít významný vliv na kvalitu života mužů

Jaké jsou její příčiny?

Příčiny erektilní dysfunkce mohou být různorodé a mohou zahrnovat:

1. Fyzické faktory:

Zdravotní stavy, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, zvýšený cholesterol, kouření, zneužívání drog a nadváha, mohou vést k erektilní dysfunkci. Také může být příčinou některé léky, jako jsou léky na snížení krevního tlaku nebo antidepresiva.

3. Psychologické faktory:

Stres, úzkost, deprese a další duševní problémy mohou ovlivnit mužovu schopnost dosáhnout erekce. Také může hrát roli nízké sebevědomí nebo problémy ve vztahu.

4. Věk:

Erektilní dysfunkce je běžnější u starších mužů, ale může postihnout muže v jakémkoli věku.

5. Dědičnost:

Erektilní dysfunkce může být zděděna po předcích.

6. Nedostatečná cirkulace krve:

Erekce je způsobena zvýšeným přítokem krve do penisu. Pokud je cirkulace krve v těle nedostatečná, může to mít vliv na schopnost muže dosáhnout erekce.

Je důležité si uvědomit, že erektilní dysfunkce může mít více než jednu příčinu a může být způsobena kombinací fyzických, psychologických a dalších faktorů. Je důležité navštívit lékaře, aby se zjistila přesná příčina a zahájila vhodná léčba.

Léčba této poruchy

Existuje několik způsobů, jak lze léčit erektilní dysfunkci. Vhodná léčba závisí na příčině a na individuálních potřebách muže. Možnosti léčby zahrnují:

Léky: Existují léky, které mohou pomoci zvýšit přítok krve do penisu a zlepšit erekci. Mezi tyto léky patří Viagra, Cialis a Levitra. Tyto léky nejsou vhodné pro všechny muže a mohou mít vedlejší účinky, takže je důležité poradit se s lékařem.

Fyzická terapie: Někteří muži mohou mít prospěch z cvičení, které posiluje svaly a zlepšuje cirkulaci krve v těle. Fyzická terapie může zahrnovat cvičení jako je chůze, běh nebo plavání.

Psychoterapie: Pokud jsou příčinou erektilní dysfunkce psychologické faktory, jako je stres nebo úzkost, může být užitečná psychoterapie. Psychoterapie může pomoci muži zvládat emoční problémy a zlepšit jeho sexuální zdraví.

Chirurgická léčba: V některých případech může být nutná chirurgická léčba, například u mužů s poškozením pánevního nervu nebo s problémy s tepnami v penisu.

Alternativní léčba: Někteří muži mohou mít prospěch z alternativních léčebných metod, jako je akupunktura nebo používání bylinných přípravků. Je důležité mít na paměti, že alternativní léčba nemusí být vždy účinná a může mít vedlejší účinky. Před zahájením alternativní léčby by se měl muž poradit s lékařem.

Je důležité si uvědomit, že erektilní dysfunkce je léčitelná a že existuje několik možností léčby. Je důležité navštívit lékaře, aby se zjistila přesná příčina a zahájila vhodná léčba. Léčba může zahrnovat léky, fyzickou terapii, psychoterapii nebo chirurgickou léčbu, a může také zahrnovat alternativní léčebné metody.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *