Zjistěte zda netrpíte určitým stupněm erektilní dysfunkce v našem dotazníku. Vyberte vždy odpověď nejblíže skutečné situaci a výsledné body v závorce sčítejte.

Za posledních 6 měsíců:

1. Jak hodnotíte svou důvěru v možnost dosažení a udržení erekce?

•  Velmi nízká (1)
•  Nízká (2)
•  Střední (3)
•  Vysoká (4)
•  Absolutní (5)

2. Jak často byla erekce dostatečná k penetraci (pohlavnímu styku)? Pokud jste neměl žádnou sexuální aktivitu = 0 bodů.

•  Téměř nikdy / nikdy (1)
•  Ojediněle - méně než polovina případů (2)
•  Občas - zhruba polovina případů (3)
•  Většinou - více než polovina případů (4)
•  Téměř vždy / vždy (5)

3. Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často jste udržel erekci i po penetraci (vniknutí)?

•  Téměř nikdy / nikdy (1)
•  Ojediněle - méně než polovina případů (2)
•  Občas - zhruba polovina případů (3)
•  Většinou - více než polovina případů (4)
•  Téměř vždy / vždy (5)

4. Jak obtížné bylo udržet erekci po celou dobu pohlavního styku, až do vyvrcholení? Žádný pokus o penetraci = 0 bodů. 

•  Mimořádně obtížné (1)
•  Velmi obtížné (2)
•  Obtížné (3)
•  Nepříliš obtížné (4)
•  Snadné (5)

4. Jak často byl pro vás pohlavní styk uspokojivý? Žádný pokus o pohlavní styk = 0 bodů. 

•  Téměř nikdy / nikdy (1)
•  Ojediněle - méně než polovina případů (2)
•  Občas - zhruba polovina případů (3)
•  Většinou - více než polovina případů (4)
•  Téměř vždy / vždy (5)

Výsledek:

Je-li výsledné skóre 21 bodů nebo méně, mohlo by se jednat o určitý stupeň erektilní dysfunkce (poruchy erekce). Doporučujeme probrat tyto potíže s lékařem. Další informace o poruchách a problémech s erekcí naleznete v sekci Problémy s erekcí.