“Na žádost jsem v průběhu letošního roku provedl pohovor s 60 muži, kteří opakovaně konzumovali přípravek MAXXES (sublinguální tablety). Muži vesměs referovali o pozitivním vlivu přípravku na jejich sexuální vzrušivost a na prožitky při orgasmu. U žádného z nich jsem se nesetkal s popisem negativních vedlejších účinků. Preparát dobře tolerovali i starší muži, léčení pro hypertenzi.

Preparát MAXXES splňuje charakteristiky afrodisiaka, postaveného na rostlinných komponentách. Doporučuji jeho aplikaci u pacientů sexuálně hypoaktivních a pacientů s poruchami orgastického prožitku.

Přípravek MAXXES byl testován ve Státním zdravotním ústavu v Brně na přítomnost mikrobiální kontaminace a přítomnost těžkých kovů, a to s negativním výsledkem. Také výsledky testů v maďarské laboratoři pro testování potravin (SGS) byly negativní. Ukrajinské Ministerstvo zdravotnictví rozebírá všech pět rostlinných složek (ginseng, lycium barbarum, ganoderma lucidum a jasminum grandiflorum. Konstatuje, že přípravek by mohl účinkem těchto komponent vykázat příznivý vliv na sexuální aktivitu, libido a erekci.”

Výňatek z posudku Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN produktu Maxxes pro muže.